tb9413  

已有 5399792 人次访问, 38198 个积分, 19363 个球品, 1455 个好友, 114 个粉丝

网站头衔:天皇巨星

所在地区:广西 - 南宁

我在安徽六安好好学习
加关注
tb9413的主页 » TA的所有日志 » 查看日志

26滚蛋,38来了

分享 推荐阅读   举报 5已有 47014 次阅读    2013-06-21 10:36

  

原创声明:天羽用户原创内容,欢迎转发 未经许可请勿转载
收藏

发表评论 评论 (47 个评论)

 47 123
 • 长短 2013-06-21 10:38
  威武.霸气!~~
 • 长短 2013-06-21 10:38
  威武.霸气!~~
 • 长短 2013-06-21 10:38
  威武,霸气!~~
 • 长短 2013-06-21 10:39
  威武,霸气!~~~~
 • lao_q_0356 2013-06-21 10:43
  能都用绿的丫丫标么?
 • 。。。。。。。呵呵!收藏收出艺术来了!
 • 中秋 2013-06-21 10:46
  用多长时间搭出来的啊?和手胶有关系么?
 • tb9413 2013-06-21 11:03
  中秋: 用多长时间搭出来的啊?和手胶有关系么?
  手胶还是有用的,刚开始没经验,把没手胶的放最后,定不住,后来重新排列了才得,过程很快,一分钟不到就摆好了,到是收拾搞了蛮久
 • 狮子座 2013-06-21 11:04
  眼花缭乱啊
 • 雄鹰 2013-06-21 11:07
  强悍又威武啊!
 • tb9413 2013-06-21 11:07
  lao_q_0356: 能都用绿的丫丫标么?
  这个不行,我数了下最多的还是KENNEX
 • stephen 2013-06-21 11:10
  tb9413: 这个不行,我数了下最多的还是KENNEX
  厉害厉害
 • tb9413 2013-06-21 11:12
  stephen: 厉害厉害
  我还试了下两面开花,但是效果不好,叠加的位置往拍面靠近,不稳定
 • badminton_ch 2013-06-21 11:29
  创新太难了
 • badminton_ch 2013-06-21 11:29
  创新太难了
 • badminton_ch 2013-06-21 11:29
  创新太难了
 • 阿胖 2013-06-21 11:48
  太厉害了啊你!
 • ltao 2013-06-21 11:51
  哇塞,咋码出来的?牛!
 • badminton_ch 2013-06-21 11:57
  创新太难了
 • 飞扬 2013-06-21 12:00
 47 123
涂鸦板