wjsw  

已有 854514 人次访问, 51808 个积分, 93300 个球品, 3893 个好友, 128 个粉丝

天羽级位: 4

网站头衔:百年奇才

所在地区:北京 - 海淀

新的一天工作生活开心顺心、羽球快乐!
加关注
wjsw的主页 » TA的所有留言
给wjsw留言
涂鸦板


 • 工人老许 2020-08-20 23:56
  加油呗,回家看看呗
 • 小梅花儿 2020-04-19 18:45
  别放弃哟!加油呀老哥
 • 亲射虎 2020-01-23 20:32
  新春快乐!
  wjsw: 早上好。
 • 忘了 2020-01-17 12:04
  谢谢,
  wjsw: 生日快乐!
 • wjsw 2020-01-16 07:37
  参加俱乐部活动或球友拉进群。
 • 隋蔚 2020-01-16 07:33
  你好

  请问如何加入俱乐部
  wjsw: 你好!欢迎你
 • 绿野清风 2020-01-15 07:38
  打球健身,快乐羽球
  wjsw: 切磋球技、共同提高。
 • mind 2020-01-14 23:29
  wjsw: 早上好!
 • 梁刚 2020-01-13 15:25
  谢谢谢谢,多学习
  wjsw: 你好!欢迎你
 • 亲射虎 2020-01-10 07:45
  开心过周末!
  wjsw: 周末开心快乐!
 • mind 2020-01-03 16:33
  新年快乐
  wjsw: “元旦”开心快乐!
 • 亲射虎 2019-12-31 07:11
  喜迎新年,开心快乐!
  wjsw: “元旦”开心快乐!
 • wjsw 2019-12-31 07:06
  哈哈
 • 亲射虎 2019-12-30 10:01
  早上好!你说的是照片吗?照片是挪用凑数的。
  wjsw: 早上好!贴子漏了。
 • smarkmai 2019-12-29 14:16
  不好意思,刚上这个版面,很少登入,现在才回复
 • 亲射虎 2019-12-26 08:40
  早上好!
  wjsw: 早上好!
 • Merry 2019-12-23 09:13
  谢谢
  wjsw: 你好!欢迎你
 • 羽乐唐 2019-12-20 17:25
  下午好
 • 亲射虎 2019-12-20 07:35
  周末快乐!
  wjsw: 周末开心快乐!
 • 亲射虎 2019-11-29 07:15
  周末快乐!
  wjsw: 周末快乐!